UAB „Litagros žemės ūkio centras“

Bendrovei UAB „Litagros žemės ūkio centras“ priklauso bendrovės: UAB „Aristavos ūkis“, UAB „Kalpokų ūkis“ ir UAB „Šešupės ūkis“, UAB „NORAGRA“ užsiimančias augalininkyste ir gyvulininkyste (pienininkyste); UAB „Ranktinėlių ūkis“, UAB „Beržų ūkis“ ir UAB „Šlapaberžės ūkis“, užsiimančias augalininkyste; UAB „Baušų ūkis“, užsiimančią gyvulininkyste.

Mūsų sėkmės pagrindas – orientacija į ilgalaikę partnerystę ir nuolatinis tobulėjimas, ieškant efektyviausių verslo sprendimų. Mes vykdome savo pažadus, vertiname atvirumą, skatiname iniciatyvą ir savarankiškumą. Valdomose bendrovėse investuojame į šiuolaikinę techniką, užtikriname gamybinio produktyvumo augimą, efektyvų investicijų panaudojimą, geras darbo sąlygas darbuotojams, grąžą akcininkams bei veiklos atitikimą aplinkosauginiams, higienos ir gyvūnų gerovės reikalavimams.

GRŪDINIŲ KULTŪRŲ DERLINGUMAS

Litagra vidurkis, grūdinių kultūrų derlingumas, t/ha.  
 

MELŽIAMOS KARVĖS

Litagra vidurkis, metinis pieno primilžis iš karvės (t/metai).

                                                                             

INVESTICIJOS

Investicijos, mln. Eur

DARBUOTOJAI:

Augintojo valdomų žemės ūkio bendrovių gyvulininkystės, augalininkystės, remonto ir eksploatacijos bei buhalterijos padaliniuose dirba apie 220 darbuotojų. Visi vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai yra baigę atitinkamos mokslų srities aukštąsias mokyklas (dažniausiai Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ar Aleksandro Stulginskio universitetą). Vidutinis darbuotojų darbo stažas bendrovėse - apie 15 metų.

Darbuotojai nuolat didina savo kompetenciją dalyvaudami praktiniuose mokymuose bei stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.
LITAGRA

Litagros grupė - tai uždaroji akcinė bendrovė "LITAGRA" ir jai priklausančios įmonės UAB "Joniškio grūdai", žemės ūkio bendrovės ir keletas kitų įmonių. Grupė kasmet didina veiklos efektyvumą ir plečia paslaugų asortimentą. Grupės įmonės produkciją eksportuoja į ES ir NVS šalis.

Kontaktai

Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 5 236 1600, 
El. p.: office@litagra.lt

© Copyright 2022 UAB Litagra. Visos teisės saugomos