Augintojas
A

ugintojas vienija 7 bendroves: UAB Aristavos ūkis, UAB Kalpokų ūkis ir UAB Šešupės ūkis, užsiimančias augalininkyste ir gyvulininkyste (pienininkyste); UAB Ranktinėlių ūkis, UAB Beržų ūkis ir UAB Šlapaberžės ūkis, užsiimančias augalininkyste; UAB Baušų ūkis, užsiimančią gyvulininkyste (pienininkyste).

Mūsų sėkmės pagrindas – orientacija į ilgalaikę partnerystę ir nuolatinis tobulėjimas, ieškant efektyviausių verslo sprendimų. Mes vykdome savo pažadus, vertiname atvirumą, skatiname iniciatyvą ir savarankiškumą. Valdomose bendrovėse investuojame į šiuolaikinę techniką, užtikriname gamybinio produktyvumo augimą, efektyvų investicijų panaudojimą, geras darbo sąlygas darbuotojams, grąžą akcininkams bei veiklos atitikimą aplinkosauginiams, higienos ir gyvūnų gerovės reikalavimams.

GRŪDINIŲ KULTŪRŲ DERLINGUMAS

Dirbama žemė - 9015 ha.  
Litagra vidurkis, grūdinių kultūrų derlingumas, t/ha.  
 

MELŽIAMOS KARVĖS

2025 - viso melžiamų karvių.

Litagra vidurkis, metinis pieno primilžis iš karvės (t/metai).

                                                                             

INVESTICIJOS

Investicijos, mln. Eur

DARBUOTOJAI:

Augintojo valdomų žemės ūkio bendrovių gyvulininkystės, augalininkystės, remonto ir eksploatacijos bei buhalterijos padaliniuose dirba apie 200 darbuotojų. Visi vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai yra baigę atitinkamos mokslų srities aukštąsias mokyklas (dažniausiai Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ar Aleksandro Stulginskio universitetą). Vidutinis darbuotojų darbo stažas bendrovėse - apie 15 metų.

Darbuotojai nuolat didina savo kompetenciją dalyvaudami praktiniuose mokymuose bei stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.
LITAGRA

Litagros grupė - tai uždaroji akcinė bendrovė "LITAGRA" ir jai priklausančios įmonės UAB "Joniškio grūdai", žemės ūkio bendrovės ir keletas kitų įmonių. Grupė kasmet didina veiklos efektyvumą ir plečia paslaugų asortimentą. Grupės įmonės produkciją eksportuoja į ES ir NVS šalis.

Kontaktai

Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 5 236 1600, 
faks. + 370 5 236 1601
El. p.: office@litagra.lt

© Copyright 2020 UAB Litagra. Visos teisės saugomos